Z UNIVERZITY DO SVĚTA

3D POLOMASKA

Spojeni 1

Z univerzity do světa

Ochranná polomaska je navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky pro zdravotníky a záchranáře, hasiče, policisty. Je určená všem uživatelům, kteří jsou tzv. ,,v první linii“. Polomaska splňuje normu ČSN EN 140: 1999.

Částicový kombinovaný filtr P3 R umožňuje dosažení maximálního stupně ochrany, který odpovídá charakteristice FFP3.

Výhody oproti respirátorům a rouškám

Částicový kombinovaný filtr P3 R umožňuje dosažení maximálního stupně ochrany, který odpovídá charakteristice FFP3. Jedná se tak o produkt určený všem uživatelům, kteří jsou tzv. „v první linii,“ např. lékaři, sestry, záchranáři, policisté, hasiči, vojáci, celníci, ale také prodavačky, pracovníci v provozech a podobně.
Ochranná maska byla navržena tak, aby podstatným způsobem snížila finanční náklady všem organizacím, které tyto prostředky používají. Komplet celé masky je vyvíjen a vyráběn v České republice, tzn. že nepodléhá rizikům spojeným s dovozem materiálu ze zahraničí a jeho výroba podporuje domácí ekonomiku.

maska 1 1

Technické údaje

POLOMASKA

strana 4 polomaska1

• Doba skladování: >10 let
• Záruční lhůta: maximálně 100 cyklů sterilizace
• Certifikace: ČSN EN 140:1999 (s filtrem P3R)
• Hmotnost: 60g
• Teplotní rozmezí použitelnosti od -10°C do +121°C

Polomaska je vyrobena z vysoce odolných materiálů polyamidu PA12, TPE a VMQ silikonu.

FILTR

filtr 1

• Doba skladování: > 20 let
• Účinnost filtru: > 99,9999%
• Certifikace: EN 143:2000
• Hmotnost: 100g
• Rozhraní se závitem: EN 148-1 Rd 40×1/7‘‘
• Teplotní rozmezí použitelnosti od -10°C do +50°C

Vysoce účinná ochrana proti karcinogenním a radioaktivním škodlivým látkám a patogenům, jako jsou viry, bakterie a spory hub.

sterilizace 1

Dezinfekce a sterilizace

Polomaska se dezinfikuje v ethanolu, sterilizaci pak provádíme v autoklávu při 121°C a tlaku 2 bary po dobu 20 minut. Filtr se dezinfikuje běžnými dezinfekčními prostředky (např. na bázi kyseliny peroxyoctové – persteril), sterilizaci provádíme po uzavření filtru zátkami při teplotách do 75°C. Sterilizaci lze opakovat až 12x.

ikona fabrika

Český vývoj - Česká výroba

Původní prototyp polomasky pro 3D tisk byl vyvinut na ČVUT v Praze, konkrétně na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Na základě výhradní licence udělené ČVUT připravil náš tým ve spolupráci s průmyslovými partnery model polomasky RP95-M pro výrobu na vstřikovacích lisech. Na vývoji a konstrukčním řešení pro sériovou výrobu se tak podíleli vývojoví pracovníci ze společností CARDAM s.r.o., BENEŠ a LÁT a.s. a další experti. Testovací zařízení pro provedení kontroly před expedicí je vyvíjeno na pracovišti Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Na výrobě nástrojů spolupracujeme a jejich dodání zajišťuje společnost JAN SVOBODA s.r.o. Z důvodů maximálního urychlení výroby forem, a tím i urychlení náběhu sériové výroby ochranných polomasek byly práce na formách rozděleny mezi šest nástrojáren, které paralelně pracovaly na deseti formách s celkovou plánovanou kapacitou cca 50.000 ks ochranných polomasek týdně. V případě aktivního zájmu o tento produkt lze výrobní kapacity jednoduše modulárně navyšovat.

ikona world

Pro naše klienty až na kraj světa

Cesta našich masek začíná v Cardamu a končí u Vašich dveří, kdekoliv na světě.