TRIX 4AI

UMĚLÁ
INTELIGENCE

TRIX 4 AI

Rozvíjíme umělou inteligenci. K automatizaci složitých procesů v průmyslu i službách používáme široké spektrum metod strojového učení. Zaměřujeme se na prediktivní údržbu, řízení kvality a kontrolu komplexních procesů. Lidskou intuici a individuální zkušenost vhodně doplňujeme umělou inteligencí.

TRIX 4 AI

Vývoj

Integrace

sipka 1

Dokážeme identifikovat, jakou příležitost pro Vás umělá inteligence představuje a připravíme pro to Vaši inovační strategii.

Vybereme ty správné metody umělé inteligence, které nejlépe vyhoví Vašim potřebám a přizpůsobíme je pro Vaše podnikání. Řešení bude předem ověřeno pokročilými simulacemi.

Integrujeme technologie umělé inteligence Vašich stávajících systémů, zvýšíme Vaši produktivitu a konkurenceschopnost.

AI vyvíjíme za pomoci

Big Data – zpracování velkých a nestrukturovaných dat vysokou rychlostí

  • Strojové učení pro maximální vytěžení dat
  • Automatické řízení znalostí pro zpracování existujících prvků a odvození nových znalostí
  • Automatické plánování a rozvrhování pro synchronizaci komplexních procesů
  • Kognitivní robotika k automatizaci složitých fyzických procesů
  • Optimalizační metody pro výběr správných postupů z nesčetných možností

Naše zkušenosti

hlava

Knowledge Management

Používáme sémantické webové technologie k výslovnému popisu know-how i procesů. Sémantické modely ve formách ontologií nám umožňují integrovat více heterogenních zdrojů dat do jednoho systému, který je strojově čitelný a v budoucnu rozšiřitelný.

data

Big Data

Navrhujeme a implementujeme řešení zpracování velkých dat tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám našich klientů. Rozšiřujeme klasická řešení Big Data o sémantické webové technologie, abychom explicitně zachytili význam dat. Toto rozšíření poskytuje našim klientům nový pohled na shromážděná data a usnadňuje údržbu a budoucí úpravy.

robot

Kognitivní robotika

Vyvíjíme robotické systémy, abychom zvládli složité úkoly v měnícím se prostředí. Pomocí počítačového vidění umožňujeme robotům uchopit předměty z nedefinovaných pozic (např. Vychystávání předmětů umístěných volně v krabici) nebo nezřetelného tvaru (např. Plastové tašky). V režimu spolupráce mohou naši roboti bezpečně interagovat s lidskými operátory.

automated

Automatické plánování a rozvrhování

Používáme širokou škálu metod plánování a rozvrhování. Máme nejlepší zkušenosti s CSP (Constraint Satisfaction for Planning), heuristickými vyhledávacími algoritmy (např. Fast Downward), kombinatorickou optimalizací a genetickými algoritmy.

machine

Strojové učení

K automatizaci složitých procesů v průmyslu používáme široké spektrum metod strojového učení. Zaměřujeme se na prediktivní údržbu, řízení kvality a kontrolu složitých procesů. Lidskou intuici a individuální zkušenost vhodně doplňujeme umělou inteligencí.

energy

Chytrá energetika

Vyvíjíme flexibilní řízení pro systémy inteligentních sítí a micro-gridů. Naše řešení nám umožňuje dynamicky měnit konfiguraci systému (přidávat nebo odebírat komponenty) a automaticky přizpůsobovat strategii řízení aktuálním podmínkám.