Z UNIVERZITY DO SVĚTA

VÝVOJOVÉ PROJEKTY

Spojeni 1

Další rozvoj ochranné polomasky RP95

EIT Manufacturing – TRIX-DT

TRIX Connections uspěl v otevřené výzvě programu DigTrafoRIS Evropského inovačního společenství zaměřeného na výrobu EIT Manufacturing.

Výstupem projektu TRIX-DT je aplikace pro skenování obličeje pro výběr vhodné velikosti těsnění ochranné polomasky RP95.

ikona world

Pro naše klienty až na kraj světa

Cesta našich masek začíná v Cardamu a končí u Vašich dveří, kdekoliv na světě.